Jak hodnotíme nápoje na vypito.cz

Sestavili jsme systém hodnocení, který sleduje několik základních shodných znaků všech ochucených nealkoholických nápojů. Jelikož je ve své podstatě každý nápoj “stejný” odvíjí se celková známka na základě těchto vlastností: obal, etiketa, cena, barva, vůně, chuť, složení.

Každá z vlastností má svoji úroveň významnosti hodnocenou 1 až 5. Čím vyšší číslo, tím vyšší významnost konkretní vlastnosti a tím větší ovlivnění konečné známky. K výpočtu konečné známky používáme vážený průměr. Výsledek je vyjádřen jako ve škole tj. 1 výborně, 5 nedostatečně. Znamená to tedy, že pokud bude mít vlastnost "vůně" úroveň významnosti 1 (tj. nejnižší) ovlivní finální známku velice málo. Naopak "složení" s úrovní významnosti 5 ovlivní konečnou známku nejvíce. Připouštím, že budeme systém ladit a je možné, že některé atributy změní svojí důležitost.

Charakteristiku jednotlivých vlastností každého produktu jsme rozepsali do tří článku.