Limonáda

Když se vás někdo zeptá co je to limonáda, stačí když řeknete “sifon se šťávou”. Ano i takto by se dal obecně definovat asi nejběžnější a nejdostupnější nealkoholický nápoj vůbec.

Limonáda a sirup

Samozřejmě sifon se šťávou není zrovna přesné označení. Sifonem se zpravidla myslí nasycená voda, tedy voda s oxidem uhličitým a šťávou se u nás běžně pojmenovává klasický sirup. Vy už ale dnes víte, co je to šťáva a bublinkatou vodu si umíme každý představit. A tak bych definoval limonádu jako: voda sycená oxidem uhličitým smíchaná se sirupem konkrétní přichutě (pomeranč, malina, citron, višeň ap.).

Výhlaška definuje limonádu takto:

Ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pitné vody, nápojových koncentrátů nebo surovin k jejich přípravě, zpravidla sycený oxidem uhličitým.

Míru nasycení nápoje udává množství oxidu uhličitého v gramech na jeden litr limonády. Aby jste si udělali představu začnu čím jiným, než Coca-Colou. Coca-Cola sytí téměř všechny svoje sycené limonády až na 8 g CO2/l nápoje. Všichni víte, jak hodně bublinkuje. Naopak většina českých limonád se pohybuje zpravidla kolem 5 až 6 g/l. Nižší množství než 5 g/l nebývá u sycených limonáda příliš časté. Kromě zmíněných hodnot nás ještě zajímá údaj 2 g/l.

Jakmile se dostane množství CO2 pod 2 g/l, už hovoříme o nesycené limonádě. Příklad nesycené limonády může být "obyčejný" ledový čaj, kde čajovou chuť obvykle vytváří malý podíl čajového extraktu s minimálním (neznatelným) nebo nulovým množstvím oxidu uhličitého. Jakmile totiž nasytíte nealkoholický nápoj na menší množství CO2 než jsou 2 gramy, bublinky prakticky nepoznáte. Vyhláška onu hranici obsahu oxidu uhličitého přesně stanovuje na zmíněné 2 g/l. Tato hranice tak fakticky rozděluje sycenou limonádu od nesycené. Přesné znění z vyhlášky čtěte v dalším odstavci.

Je-li u limonády, minerální vody ochucené, pramenité vody ochucené nebo pitné vody ochucené obsah oxidu uhličitého nižší než 2 g/l, uvede se údaj, že se jedná o nesycenou limonádu, nesycenou minerální vodu ochucenou, nesycenou pramenitou vodu ochucenou, nebo nesycenou pitnou vodu ochucenou.

Sycená limonáda a nesycený čaj

Vysvětlení na závěr. Pokud bychom se přesně drželi vyhlášky, na vypito.cz by neměly existovat kategorie "Ledové čaje" a "Energetické nápoje". Ano, také energetické nápoje jsou "obyčejné" limonády. My ale hlavně z důvodu větší přehlednosti velkého množství nápojů na trhu dělíme kategorii limonád na limonády, ledové čaje a energetické nápoje. Více v článku Nealkoholický nápoj.