Co je to vlastně ta pasterace?

Jistě jste si nejednou všimli na etiketě slova “pasterováno”. Co vlastně ta pasterace znamená se pokusím popsat v následujícím článku. Úvodních pár řádků obedně o pasteraci, druhá část (pro zájemce) bude trošku “odbornější”.

Účelem pasterace je zamezení vzniku jakéhokoliv mikrobiologického znečištění finálního potravinářského produktu. V našem případě nealkoholického nápoje. Jde prakticky o tepelné ošetření potravinářského výrobku po určitou dobu na pasteračních teplotách v rozsahlu zpravidla mezi 80°C až 90°C. Důsledkem ohřevu nápoje na takto vysokou teplotu je následné snížení celkového množství mikroorganismů v nápoji. A to se týká jak sycených nealkoholických nápojů (limonády), tak (častěji) nesycených nealkoholických nápojů (šťávy, nektary, ovocné nápoje, ledové čaje).

K pasteraci dochází na zařízení (stroji) zvaném Pastér nebo Pasterizér. Paster můžeme rozdělit do dvou základních typů.

Tunelový pastér

Představuje nerezovou skříň, kde z jedné strany vstupují na dopravníku naplněné a uzavřené lahve (mohou být umístěny i v přepravkách nebo na paletách) a na konci opouští pastér ochlazené studenou vodou na původní teplotu cca 20 °C.
Po vstupu do první sekce pastéru začíná nahřívání naplněných lahví na nastavenou teplotu. Postupně, jak obaly procházejí pastérem, se jejich teplota zvyšuje na pasterační teplotu 80 až 90 °C. Na této teplotě se udržuje nápoj určitou dobu. Po ukončení pasterace se lahve ochladí a vyjíždí z pastéru. Tento typ pasterace se často používá například u piva. Výhodou je pasterace nápoje spolu s obalem, nevýhodou je menší spolehlivost pasterace a také velké rozměry celého zařízení.</p>

Tunelový paster

Průtočný paster

U tohoto zařízení hraje nejdůležitější roli rekuperační deskový výměník, který má celkem 3 sekce. První – rekuperační, kde se předává teplo z zpasterovaného nápoje do nápoje před pasterací. Druhá sekce – ohřívací, kde se nápoj zahřívá na pasterační teplotu. V poslední chladící sekci se nápoj dochlazuje na teplotu cca 3 °C. Po zahřátí na pasterační teplotu vstupuje nápoj do výdržníku, kde se udržuje na pasterační teplotě po definovanou dobu. Součástí pastéru je dopravní čerpadlo a skladovací tank, který slouží pro akumulaci zpasterovaného nápoje před plněním. Tento paster se používá častěji pro pasteraci právě nealkoholických nápojů. Výhodou průtočného pasteru je dobrá kontrola nad teplotou pasterace nápoje, nevýhodou absence ošetření obalu.</p>

Průtočný paster